Make your own free website on Tripod.com
Her har jeg brukt 3D Max til å få de rette vinklene, lys og bakgrunn til modellene i bildet.
Jeg har først rendret byen for seg, så trafikken og til slutt Shuttle'en i forskjellige bilder(jeg gjorde
dette, fordi jeg ikke har en så rask PC, og det lagget utrolig mye med alle bygninger og romskip).
Så brukte jeg After Effects til å fjerne "greenscreen" bakgrunnen jeg hadde rendret med i 3D Max.
Så satte jeg dem sammen i Photoshop og la til engine glow i bildet, jeg brukte også Motion Blur,
for å få det til å se ut som at Shuttle'en og trafikken bak var i bevegelse.
Arnt-Olav Enger © 2003